Na tejto linke platí tarifa MAL Eur a MAL Kč spoločnosti Almitour.