Na tejto linke platí tarifa MAZ Eur a MAZ Kč spoločnosti Skylines.