Na tejto linke platí tarifa MAZ Eur a MAZ Kč spoločnosti Almitour.