Na tejto linke platí tarifa PAL spoločnosti Almitour.